doymaz

doymaz
sif. Doymaq bilməyən, həddən artıq çox yeyən; acgöz. Doymaz adam.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • doymaz — sf. Açgözlü Hani vatandaşlarımız da güç, ele avuca sığmaz, kanmaz, doymaz insanlar olsa bari! F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açın karnı doyar, gözü doymaz — ihtiraslı kimse doymak, yetinmek bilmez anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yandırıb-yaxmaq — bax yandırmaq 5 ci mənada. Əzizim baxar doymaz; Yandırar yaxar, doymaz; Baxdıqca gözlərimdən; Qanlı yaş axar, doymaz. (Bayatı). Firqət odu məni yandırıb yaxar; Sübhü şam didəmdən qanlı yaş axar. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — sf., çı, cı 1) Yemek yemesi gereken, tok karşıtı Aç ne yemez, tok ne demez. Divanü Lügati t Türk 2) is. Yiyecek bulamayan kimse Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım. Y. K. Karaosmanoğlu 3) mec. Gözü doymaz, haris Ne aç adam. 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağ-daş — is. Yolu olmayan, yaşamaq üçün yararsız olan təpəlik və daşlıq yerlər. <Səlim qızı:> . . Aydəmir də, bilirsən ki, dağdadaşda, ona qızmı yaraşar? C. C.. <Əmiraslan baba:> Bax, o zaman bizim bu Ağbulaq obasına, dağ daşdan keçən darısqal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Parabuthus transvaalicus — Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum …   Wikipedia

  • açgözlü — sf. Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itila — is., esk., Ar. iˁtilāˀ Yücelme Beşer denen kuş doymaz itilalara. T. Fikret Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller itila etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sade — sf., Far. sāde 1) Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil. M. Ş. Esendal 2) Şeker katılmamış (kahve) Sade kahve. 3) zf. (sa: de) Yalnızca,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”